Actievoorwaarden Supportjesport Shirts:

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie #Supportjesport bij aankoop van een Ik BLIJF THUIS FIT shirt.

 

1 Toepasselijkheid

 

1.1               Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de #Supportjesport actie (hierna verder te noemen “Actie”). 

1.2               De Actie wordt georganiseerd door Sportbedrijf Rotterdam om alle sportaanbieders in Rotterdam te supporten.

 

1.3               Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden en de Algemene voorwaarden van MGB Company. 

 

 

 

2 Looptijd Actie

 

2.1               Het betreft een tijdelijke Actie tot 15 mei 2020.

 

2.2               Deelname kan door middel van het bestellen van een shirt met of zonder rugbedrukking.

 

2.3               Van elk bestelde shirt gaat 5 euro naar de door jouw gekozen sportclub in Rotterdam.

 

 

 

3 Wie kan er deelnemen
3.1         Iedereen die in Nederland woonachtig is, kan deelnemen aan de Actie.
3.2        
De minimum leeftijd om een shirt te bestellen is 18 jaar

 

 

 

4 Levering T-shirt:
4.1         Het bestelde shirt zal binnen 7 dagen na correcte ontvangst van de gevraagde gegevens   worden bezorgd op het door u opgegeven adres
4.2         Omdat het een gecustomized shirt is kunnen wij helaas geen retouren aannemen.

 

 

 

5 Slotbepalingen
5.1         Sportbedrijf Rotterdam is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

5.2         Sportbedrijf Rotterdam is te allen tijde bevoegd de Actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden stop te zetten of te wijzigen.
5.3        
Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich kosteloos wenden tot Sportbedrijf Rotterdam.